Grundläggande HTML

Tänkte gå igenom grundläggande HTML som är bra att kunna om man ska koda en design.

Fet stil: <B>Text här</B>
Kursiv stil: <I>Text här</I>
Lägga in en bild: <img src="Här skriver du adressen till bilden">
Lägga in en länk: <a href="adressen till sidan">Här skriver du texten som ska stå för länken</a>
Göra en bild till en länk: <a href="adressen till sidan"><img src="adressen till bilden" border="0"></a>
Ändra typsnitt på texten: <font face="namnet på typsnittet">Text här</font>
Ändra storlek på texten: <font size="Skriv in en siffra mellan 1-6">Text här</font>
Ändra färg på texten: <font color="Här skriver du färgkoden">Här skriver du texten</font>
Understruken text: <U>Text här</U>
För att göra en radbrytning: <br />
Centrera något: <center>Texten</center>
Överstruken text: <strike>Text här</strike>
Mellanslag: &nbsp;
Ändra både färg, typsnitt och storlek på texten: <font face="typsnittet" size="siffra 1-6" color="färgkoden"> Text här </font>
Större storlek på texten: <big>Text här</big>/ Namn
/ Mail
/ URL
Kommentar:

Spara uppgifter?
RSS 2.0